มูลนิธิเพื่อนหญิง เร่ง คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ กำหนดนโยบายห้ามจำหน่ายช่วงสงกรานต์ปีหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิเพื่อนหญิง เร่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ กำหนดนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีหน้า หวังลดสถิติอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย นายจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงฯ เร่งผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ทบทวนมาตรการการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 รวมถึงมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้กระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงโดยไร้การคุกคามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี โดย นายจะเด็ด กล่าวว่า การเมาสุรายังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดิม นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาความรุนแรงและการคุกคามทางเพศอันเนื่องมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งรับว่าจะผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง โดยขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง