กทม.ร่วมกับ สสส.จัดงานมหกรรมสมัชชาแรงงานนอกระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานมหกรรมสมัชชาแรงงานนอกระบบ เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มแรงงานนอกระบบ แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 พบว่ามีแรงงานนอกระบบกว่า 24 ล้านคน ซึ่งทั้งมดไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ประกอบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทำให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ลดลงร้อยละ 84 กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดมหกรรมสมัชชาแรงงานนอกระบบขึ้นในวันที่ 30 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 18.00 น.ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเปิดรับสมัครงานงานด้านบริการกับด้านอุตสาหกรรมถึง 6,000 ตำแหน่งอีกด้วย