จ.กระบี่ จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรในการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกระบี่ จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนลงนามถวายพระพรในการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ นายศิวะ ศิริเสาวรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในขณะนี้ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งส่งผลอาจก่อให้เกิดความแตกแยก ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จังหวัดกระบี่ ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อให้ประชาชนลงนามถวายพระพร และถวายความจงรักภักดี ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรแล้วเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพร้อมให้แต่ละอำเภอเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง