ก.ท่องเที่ยวฯ ออกหนังสือชี้แจงสถานทูต 28 ประเทศ ที่เตือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกหนังสือชี้แจงไปยังสถานทูตใน 28 ประเทศ ที่มีสัญญาณเตือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการเข้าพบของ นายฮิเดอากิ โกบายาชิ (H.E.Mr.Hideaki Kobayahshi) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ว่า เป็นสัญญาณที่ดี หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งจะเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกหนังสือไปยังสถานทูตต่าง ๆ ใน 28 ประเทศ ที่มีสัญญาณเตือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะชี้แจงใน 2 เรื่อง คือ ขณะนี้ประเทศไทยได้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และทางรัฐบาลจะประกันดูแลความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย อย่างน้อย 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน เช่น หากมีการปิดสนามบิน เกิดการจลาจล เกิดอุทกภัย และแผ่นดินไหว รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะให้กระทรวงการต่างประเทศออกจดหมายเวียนไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ทางเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอร้องให้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินคดี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่กล้าเดินทางเข้ามาในประเทศไทย