สธ.ยืนยัน อสม.กว่า 980,000 คน ได้รับค่าตอบแทน 600 บาท เดือนแรกภายใน 30 เม.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 987,019 คน จะได้รับเงินค่าตอบแทน 600 บาท เดือนแรกภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ อย่างแน่นอน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นปีแรกที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2552 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลางปี กระตุ้นเศรษฐกิจ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอสม.จำนวน 3 พันล้านบาท ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยโอนเงินงวดแรก 3 เดือน กว่า 1,700 ล้านบาทไปให้จังหวัด เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป ซึ่ง อสม.ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 987,019 คน จะได้รับเงินค่าตอบแทน 600 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้อย่างแน่นอน