จ.ตราด จัดโครงการ "มหกรรมรวมพล คนรักษ์สุขภาพ ฝึกรับพลังชีวิต ซี่กง จักรวาล - ดนตรีธรรมะ และพลังหาดทร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดโครงการ "มหกรรมรวมพล คนรักษ์สุขภาพ ฝึกรับพลังชีวิต ซี่กง จักรวาล - ดนตรีธรรมะ และพลังหาดทรายดำ นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดได้จัดทำโครงการ "มหกรรมรวมพล คนรักษ์สุขภาพ ฝึกรับพลังชีวิต ซี่กง จักรวาล-ดนตรีธรรมะ และพลังหาดทรายดำ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกตำบลในจังหวัดตราดมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมการออกกำลังกายร่วมกับการรับฟังดนตรีธรรมะวงแรกของประเทศไทย (วงจีวัน) และการรับรู้เรื่องขอพลังจากหาดทรายดำเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกรับพลังชีวิตซี่กงจักรวาลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพลังชีวิตและการออกกำลังอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยกำหนดวันที่ 26 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราด