จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดาชาวสวน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครสาวงามชิงตำแหน่งธิดาชาวสวน ประชันความสามารถในเวทีงานมหกรรมทุเรียนโลก 2552 นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนโลก ในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2552 และกำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยว คือ การประกวดธิดาชาวสวน ซึ่งในปีนี้จังหวัดจันทบุรีเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีคุณสมบัติ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดจันทบุรีก่อนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 3 เดือน เป็นลูกหลานชาวสวน หรือมีความรู้เกี่ยวกับการทำสวน มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร เข้าประกวดเพื่อชิงตำแหน่งธิดาชาวสวนประจำปี 2552 ผู้ชนะเลิศได้รางวัลเงินสด 12,000 บาท พร้อมขันน้ำพานรอง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง และรูปถ่ายขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นแก่คณะกรรมการผู้รับสมัคร และ ในวันประกวด 23 พฤษภาคม 2552 ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อแขนกระบอก สวมสายสะพายชื่อหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3931- 2755 0-3932-2631 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ