ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญทั่วโลกลดลงต่อเนื่องเนื่องจากอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของโลกกำลังลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทั้งนี้นักวิจัยทำการสำรวจแม่น้ำกว่า 900 สายในช่วง 50 ปีก่อนจนถึงปี 2537 พบว่าแหล่งน้ำสะอาดที่มนุษย์ใช้ในการอุปโภคบริโภคลดระดับลง ซึ่งสาเหตุใหญ่เกิดจากการสร้างเขื่อนและการเปลี่ยนทิศทางของสายน้ำเพื่อการเกษตรที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกก็ส่งผลต่อรูปแบบของการเกิดฝน รวมถึงการระเหยของน้ำมากขึ้น นักวิจัยกล่าวด้วยว่า ในอนาคตแม่น้ำทั่วโลกจะค่อยๆหายไป เช่นเดียวกับธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่ละลายหายไปด้วย.