นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรียกร้องให้คนงานและนายจ้างแก้ปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรียกร้องให้คนงานและนายจ้างของโรงงานผลิตเสื้อผ้าเคารพกฎหมายและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน สมเด็จฮุนเซนกล่าวในการประชุมร่วมระหว่างคนงานและนายจ้างโรงงานเสื้อผ้าและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน จำนวน 3,600 คน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เขต ตวลกระเซง จังหวัดกันดาล ในโอกาสครบรอบ 123 ปีวันแรงงานโลก ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้.