เครือข่ายชุมชนจังหวัดชุมพร คาดปี 2555 จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนครบทุกตำบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายชุมชนจังหวัดชุมพร เสนอแผนพัฒนาภาคประชาชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดว่าปี 2555 จะสามารถจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนครบทุกตำบล นายจินดา บุญจันทร์ ผู้นำเครือข่ายชุมชนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร จัดเวทีเสนอแผนพัฒนาภาคประชาชน ปี 2552-2553 ต่อนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนเทศบาล ส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งได้เน้นความจำเป็นที่ทุกองค์กรในตำบลต้องร่วมมือพัฒนา เนื่องจากปัญหาปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้น เกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นทั้งเครื่องมือ และเป้าหมาย ซึ่งภาคประชาชนและทุกภาคีในตำบลร่วมมือกันได้ ผู้นำเครือข่ายชุมชนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การเสนอแผนพัฒนาต่อจังหวัดนับเป็นครั้งที่ 2 แม้ว่าแผนยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากการตั้งสภาองค์กรชุมชนมีไม่มากนัก แต่ก็เป็นแผนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นเงิน 1 ล้านบาทและจากจังหวัดอีก 1 ล้าน 9 แสนบาท โดยแผนสำคัญคือ การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นที่ภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่อง สำหรับปีนี้ตั้งเป้าจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเพิ่มอีก 16 ตำบล และจะจัดตั้งครบทุกตำบลไม่เกินปี 2555

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง