คุณภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ ระบุ คุณภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้ คุณภาพอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง ยกเว้นจังหวัดสระบุรี ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือลดแหล่งกำเนิดของมลพิษ เช่น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์/รถยนต์ งดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร