จ.ตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการประชาชน ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน บริการประชาชน ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง (23 เม.ย.52) ที่โรงเรียนบ้านมณฑล หมู่ที่ 6 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำการบริการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการงานให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหาที่ประชาชนตำบลเทพนิมิต ต้องการให้จังหวัดเร่งแก้ไขคือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในแต่ละปี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต และอำเภอเขาสมิง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดได้ขอให้กรมชลประทานช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบท่อส่งน้ำ เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโสนเข้ามาในพื้นที่ตำบลเทพนิมิต และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังขอให้โครงการชลประทานตราด ช่วยสนับสนุนดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเทพนิมิต ที่มีความตื้นเขิน เพื่อให้สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกษตรกรตำบลเทพนิมิตหวั่นเกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ราคาตกต่ำ ทางจังหวัดให้ความมั่นใจว่า ปัญหาดังกล่าวน่าจะไม่เกิดขึ้นในปีการผลิตนี้ เนื่องจากมีการเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น การเร่งระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ การกระตุ้นการบริโภคผลไม้ผ่านงานหรือกิจกรรมต่าง เช่น งานวันผลไม้/กิจกรรมเที่ยวชมสวน นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินทางจังหวัดได้ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดสรรงบประมาณรับซื้อผลผลิต หรือจัดเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการระบายผลผลิตสู่ตลาดนอกพื้นที่