นักการเมือง ควรใช้พูดที่เหมาะสมในรัฐสภามากกว่าการว่าร้ายกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ระบุ นักการเมืองควรใช้คำพูดที่เหมาะสมในรัฐสภามากกว่าการว่าร้ายกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กวช. กล่าวถึงการใช้คำพูดของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชม ว่า การใช้ภาษาในสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต่างใช้ถ้อยคำว่าร้ายกันในรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐสภาถือเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ และประชาชนเองก็รับชมอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาการประชุมสภาประเทศไทย มีการอภิปรายด้วยคำพูดที่สุภาพมากกว่านี้ แม้จะมีการโต้แย้งกันก็ตาม จึงอยากฝากให้นักการเมืองไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของนักการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธาและไว้วางใจเลือกมาเป็นผู้แทนในการบริหารบ้านเมือง ส่วนประเด็นการนิรโทษกรรมนั้น ต้องพิจารณาว่าอะไรผิดและถูก ใช้หลักวิถีประชาธิปไตย ที่ใช้การยอมรับความหลากหลาย ความคิดเห็นที่แตกแตกบนความถูกต้อง เพราะ ขั้นสุดท้ายของประชาธิปไตยก็คือความยุติธรรม