สพฐ. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ พัฒนานักเรียนไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติอย่างยิ่งใหญ่ หวังหาแนวทางพัฒนานักเรียนไทย ให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "เก่งสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายนนี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงความสามารถและผลงานนักเรียนไทย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งงานนี้ ทุกฝ่ายในวงการศึกษาจะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้นักเรียนไทยมีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับนานาประเทศ สำหรับกิจกรรมในงาน จัดเป็นสิบเวทีประชันหรรษา ประกอบด้วย เวทีประชันการงานอาชีพ ประชันเทคโนโลยี ประชันวิทยาศาสตร์ ประชันคณิตศาสตร์ ประชันอัจฉริยภาพภาษาไทย ประชันดาวจรัสแสง ประชันภาษาโลก เป็นต้น ส่วนการพัฒนาวิธีสร้างเด็กเก่ง ประกอบด้วย การเรียนรู้รักถิ่นไทย ศิลปะปลูกปัญญา นาฏศึกษาสุนทรีย์ เทคโนโลยีเพื่อชีวิต ธุรกิจสร้างสังคม และส่วนภาคีเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมฉลาดเล่น ลานเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ สิทธิผู้บริโภค เงินทองของมีค่า นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือเยี่ยมของนักเรียนอีก 200 ร้าน