ศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก จ.ระยอง จ่ายเช็คช่วยชาติไปแล้วร้อยละ 95.51

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จ่ายเช็คช่วยชาติไปแล้ว กว่า 72,524 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.51 พร้อมเตรียมจัดหน่วยบริการไปตั้งจ่ายเช็คช่วยชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง วันที่ 23-24 เมษายนนี้ นายวิริยะ จันกลิ่น ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยยอดการจ่ายเช็คช่วยชาติ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปลวกแง จังหวัดระยอง จำนวน 745 แห่ง รวม 75,932 ราย โดยจ่ายเช็ครอบแรก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 10 เมษายน 2552 มียอดผู้ประกันตนได้รับเช็คช่วยชาติ จำนวน 72,524 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.51 ของผู้มีสิทธิ์ โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก ได้จัดหน่วยบริการไปจ่ายเช็คในสถานประกอบการ จำนวน 10 ทีม รวม 42 คน สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้จัดหน่วยบริการไปประจำที่ศาลาประชาคมอำเภอปลวกแดง ที่ทำการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สยามอีสเทริ์น และอีสเทริ์นซีบอร์ด สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ไม่สามารถไรับเช็คช่วยชาติได้ในรอบที่ 1,2 , 3 ศูนย์ฟื้นฟู ฯ ภาคตะวันออกจะจัดหน่วยบริการไปตั้งจ่ายเช็คช่วยชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2552 ซึ่งลูกจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ หรือโทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ 038- 877246 หรือ 038-897120