พอ.สว. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (22 เม.ย.52) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ที่หมู่ 19 บ้านสันติพัฒนา ตำบล ปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดนราธิวาส ที่หมู่ 3 บ้านบาโงปูโละ ตำบล เรียง อำเภอ รือเสาะ จังหวัดปัตตานี ที่หมู่ 3 บ้านตะโละแมะนา ตำบล ตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดหนองคาย ที่หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบล หนองหัวช้าง อำเภอ พรเจริญ ส่วนโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ที่บ้านห้วยกั้งปลา อำเภอเชียงม่วน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย