ชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร จัดโปรแกรมนำเที่ยวยโสธร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ยโสธร จัด 3 โปรแกรมนำเที่ยวยโสธร เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธรในแต่ละด้าน นายสมพงษ์ อยู่คง ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร เปิดเผยว่า ได้จัดทำโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร 3 โปรแกรม ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการเพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธรในแต่ละด้าน โดยโปรแกรมที่ 1 เป็นการชมวัฒนธรรมยโสธรเชิงนิเวศน์ ชมหอไตรบ้านทุ่งนางโอก ซึ่งเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบลาวหลวงพระบางแบบบ้านนาเวียง, ชมศิลปกรรมยุคใหม่วัดล้านขวด ส่วนโปรแกรมที่ 2 เยือนอารยธรรมทวาราวดีอดีตขอมเจละ และโปรแกรมที่ 3 เป็นการเยือนอารยะธรรมบ้านสิงห์หินสิงห์ท่า ไหว้หอมเหศักดิ์ สักการะพระพุทธรูปสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร ที่วัดสิงห์ท่า, ชมใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง สักการะรอยพระบาทที่วัดอัมพวัน เป็นต้น ซึ่งการจัดโปแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้จัดให้บริการเป็นหมู่คณะ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร โทรศัพท์หมายเลข 0 4571 1510 วัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 0 4571 5038 ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร 08 2482 6084