จ.ชัยภูมิ เตรียมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและจังหวัดชัยภูมิในช่วงฤดูฝน จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงเตรียมเปิดเทฤดูท่องเที่ยว "ชัยภูมิ ภูมิใจ เที่ยวได้ทุกฤดู ในเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2552 ระหว่างเดือน มิถุนายน สิงหาคม 2552 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ เปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่ง จ.ชัยภูมิ เป็น จังหวัดเดียวของไทย ที่มีอุทยานแห่งชาติมากที่สุด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, ทยานแห่งชาติไทรทอง, อุทยานแห่งชาติตาดโตน และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เชื่อมั่นว่า การเปิดเทศกาลท่องเที่ยว "ชัยภูมิ ภูมิใจ เที่ยวได้ทุกฤดู และ "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปีนี้ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวชัยภูมิ มีความสุขและอายุยาวเพิ่มขึ้น