องค์กรการกุศลในอังกฤษเตือนว่าภัยพิบัติจากสภาพอากาศจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรการกุศล ออกซ์แฟม ของอังกฤษ ประกาศเตือนว่า ในอีก 6 ปีข้างหน้า ตัวเลขผู้ประสบภัยพิบัติจากสภาพอากาศเลวร้าย เช่น น้ำท่วม พายุ หรือภัยแล้ง มีแนวโน้มจะพุ่งสูงถึงร้อยละ 50 อยู่ที่ 375 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยากต่อการรับมือของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม ขณะที่ ออกซ์แฟม เรียกร้องให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมแจกจ่ายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง โดยให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ อย่างเร่งด่วน พร้อมระบุว่าปัญหาของการให้ความช่วยเหลือที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่การนำเงินช่วยเหลือไปใช้จ่ายอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพ.