สปส. เผยมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเช็คช่วยชาติ ยังไม่มาลงทะเบียนกว่า 2 แสนคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุ ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเช็คช่วยชาติ แต่ยังไม่มาลงทะเบียนมีกว่า 2 แสนคน จึงจะเปิดให้มาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 เมษายน นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. กล่าวว่า จากยอดผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท หรือเช็คช่วยชาติจำนวน 8,100,000 คน และได้มีการพิมพ์เช็คแล้ว 7,100,000 ฉบับ ซึ่งจากวันที่ 26 มีนาคมจนถึงขณะนี้ สามารถจ่ายเช็คช่วยชาติไปแล้วกว่า 6,500,000 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติไม่มาลงทะเบียนรับเช็คกว่า 200,000 คน จึงจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเช็ค แต่ยังไม่มาลงทะเบียนมาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 เมษายน จากนั้น จะรวบรวมข้อมูลของผู้ประกันตนทั้งหมดในรอบสุดท้ายอีกกว่า 1 ล้านคน ให้กับธนาคารกรุงเทพทำการพิมพ์เช็คได้ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายเช็คงวดสุดท้ายได้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 38 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มาลงทะเบียนขอรับเช็คช่วยชาติในรอบสุดท้าย หรือรอบตกหล่น และได้รับการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วมีจำนวน 474,500 คน แบ่งออกเป็น มาตรา 33 จำนวน 191,900 คน มาตรา 38 จำนวน 104,600 คน และมาตรา 39 จำนวน 178,000 คน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์อีก 375,800 คน แบ่งออกเป็นมาตรา 33 จำนวน 221,900 คน มาตรา 38 จำนวน 118,000 คน และมาตรา 39 จำนวน 35,900 คน