เกษตร จ.กำแพงเพชร เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เตือนชาวเกษตรกรระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูสำคัญต่อข้าว นายสุชาติ ทองรอด เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประกอบกับบางวันอาจเกิดฝนตกทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของศัตรูข้าวที่สำคัญคือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อมิให้เกษตรกรเกิดความเสียหายจากศัตรูพืชดังกล่าว จึงขอเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวังหมั่นสำรวจตรวจูแลแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ โดยสำรวจปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูธรรมชาติ เช่น แมงมุมมวนเขียวดูดไข่ แตนเบียนต่าง ๆ ให้สุ่มสำรวจ 10 จุดกระจายทั่วแปลง และหาค่าเฉลี่ยหากพบว่ามีอัตราส่วนศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5 ตัวไม่ต้องใช้สารเคมี แต่ถ้ามีปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า 1 ต่อ 5 ให้ควบคุมระดับน้ำในแปลงที่สามารถควบคุมน้ำได้ โดยให้ระบายน้ำออกให้แห้งประมาณ 7 10 วัน เพื่อปรับสภาพ และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดเวลาตอนเช้าหรือเย็น โดยฉีดพ่นให้ถูกตัวเพลี้ยกระโดดโดยตรง นอกจากนี้ การทำนาครั้งต่อไปแนะนำให้ใช้พันธ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น กข 9 กข 23 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก2 และสุพรรณบุรี 90 โดยอย่าหว่านข้าวหนาแน่นเกินไปและไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีมากจนเกินไป