จ.ตราด จัดกิจกรรม "Amazing Fruit Paradise นำนักท่องเที่ยวชม-ชิม-ช้อป ผลไม้นานาชนิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดกิจกรรม "Amazing Fruit Paradise นำนักท่องเที่ยวชม-ชิม-ช้อป ผลไม้นานาชนิดเพียงท่านละ 60 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ ประสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเศไทย สำนักงานตราด ได้จัดกิจกรรม "Amazing Fruit Paradise หรือ งานเที่ยวสวนสุขสันต์แดนสวรรค์ผลไม้จังหวัดตราด ตลอดฤดูกาลผลไม้ 4 เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2552 โดยจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ ชม-ชิม-ช้อป เพียงท่านละ 60 บาท กับผลไม้นานาชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ และผลไม้แปรรูป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดตราด นักท่องเที่ยวที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง โทรศัพท์หมายเลข 0-3959-9438 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด โทร.0-3959-7259-60