ผู้นำสหรัฐเสนอเงินกู้ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐแก่ไอเอ็มเอฟ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวานนี้ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ของสหรัฐได้เสนอเงิน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมของสหรัฐสนับสนุนเงินทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ผู้นำสหรัฐได้แจ้งดังนี้ในหนังสือฉบับหนึ่งที่ส่งถึงบรรดาสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐโดยว่าเงินทุนนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณหรือการเพิ่มใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขาดดุลการชำระเงินของประเทศแต่อย่างใด.