รัฐสภาอิรักเลือกสมาชิกรัฐสภานิกายสุหนี่คนสำคัญเป็นประธานรัฐสภาคนใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐสภาอิรักเลือกนายอาย้าด อัลซามาร์ราอี สมาชิกรัฐสภานิกายสุหนี่คนสำคัญเป็นประธานรัฐสภาคนใหม่ ซึ่งเป็นการยุติความชะงักงันทางการเมืองที่ดำเนินมานานหลายเดือน การเลือกนายอัลซามาร์ราอี เป็นประธานรัฐสภาคนใหม่ จะเปิดทางให้รัฐสภาอิรักรับมือกับการปฏิรูปที่สำคัญต่าง ๆ ที่ถูกพักไว้นานเกือบ 4 เดือน ในจำนวนประเด็นสำคัญที่รัฐสภาอิรักเผชิญหน้าขณะนี้ ก็รวมถึงการผ่านกฎหมายที่จะกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับรายได้มหาศาลจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลของอิรัก และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจของรัฐบาลกลาง นายอัลซามาร์ราอี จะเข้ามาเป็นประธานรัฐสภาแทนนายมาห์มูด อัลมัชฮาดานี ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมปีที่แล้ว .

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ