สธ.เตรียมจัดประชุมวิชาการ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียในไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังให้ความรู้ประชาชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการลดจำนวนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย หลังพบมีผู้ป่วยเพิ่มปีละกว่า 10,000 คน เนื่องจากไทยมีผู้เป็นพาหะมากกว่า 24 ล้านคนที่ไม่ตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 22-24 เม.ย.นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้นที่โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคธาลัสซีเมีย ที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี ให้หายขาดได้ พร้อมให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียสะสมถึง 630,000 คน แต่ที่น่าห่วงคือไทยมีผู้ที่เป็นพาหะมากกว่า 24 ล้านคน ซึ่งหากคนเหล่านั้นแต่งงานโดยไม่ได้ตรวจเลือดก็มีโอกาสสูงที่จะมีลูกเป็นผู้ป่วย ล่าสุดจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 12,000 คน จากพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้และไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งเด็กที่ป่วยหากไม่เสียชีวิตในครรภ์ เกิดมาก็จะมีอายุขัยสั้นและกลายเป็นภาระที่ต้องรักษา โดยต่อคนจะต้องเสียค่าใช่จ่ายในการถ่ายเลือดและฉีดยาขับเหล็กคนละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท ทั้งนี้โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางเรื้อรังที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง โดยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่พบบ่อยในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ โรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทัลลิส โรคโฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย และโรคเบต้าธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินอี