เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายนอง ดึ๊ก มานห์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะเดินทางไปถึงญี่ปุ่นวันนี้ เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อบรรยายสรุปถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกๆ ทางระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 2 ของเวียดนามรองจากจีนและเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเวียดนามรองจากสหรัฐ.