สหรัฐเสนอให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแถบขั้วโลกใต้เพื่อหวังปกป้องสภาพแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลายประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับพื้นที่ในแถบขั้วโลกใต้ ต่างยอมรับข้อเสนอของสหรัฐที่ระบุว่าให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแถบขั้วโลกใต้ เพื่อเป็นการปกป้องระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ต่อไป การประชุมที่เมืองบัลติมอร์ ของสหรัฐ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาแอนตาร์กติกเข้าร่วมการประชุมสหรัฐได้เสนอให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และขนาดของเรือนำเที่ยวในการเที่ยวชมพื้นที่แถบขั้วโลกใต้ เพื่อหวังให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศดังกล่าวคงอยู่ ขณะที่ผู้เข้าประชุมต่างยอมรับข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐ.