"กระทรวงแรงงาน" ย้ำหมดเขตลงทะเบียนต่างด้าว 30 มิ.ย.-ปัดขยายเส้นตาย

"กระทรวงแรงงาน" ย้ำหมดเขตลงทะเบียนต่างด้าว 30 มิ.ย.-ปัดขยายเส้นตาย
Voice tv21

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่ขยายเวลาดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น จึงขอความร่วมมือนายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา และกัมพูชา ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ พิสูจน์สัญชาติ และอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ดังกล่าว

อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติระยะที่ 2 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จำนวน 360,022 คน ดำเนินการแล้ว 246,248 คน คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 113,974 คน ด้านกระทรวงแรงงาน ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ประสานไปยังนายจ้างเพื่อเร่งนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการพิสูจน์แรงงานต่างด้าวคงเหลือที่ต้องดำเนินการประมาณ 42,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานกัมพูชาประมาณ 30,000 คน ซึ่งทางการกัมพูชาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย 3 ศูนย์ และมีรถโมบายเคลื่อนที่ให้บริการจำนวน 7 คัน สำหรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมาสามารถดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันทางการเมียนมาได้ปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยทุกศูนย์แล้ว เหลือเพียงรถโมบายเคลื่อนที่ที่ยังให้บริการอยู่

นายอนุรักษ์ ย้ำอีกว่า หากนายจ้างไม่นำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการตามเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวจะอยู่และทำงานต่อไปได้ไม่ได้ ขณะเดียวกันทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี ขณะที่คนต่างด้าวทำงานจะมีความผิดมีโทษ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!