เจ้าชายฟิลิป พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงเป็นผู้ที่ครองรักกับองค์กษัตริย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าชายฟิลิป พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงเป็นผู้ที่ครองรักกับองค์กษัตริย์ยาวนานที่สุดในอังกฤษ รวมเวลา 57 ปี 71 วันในวันนี้ ทำลายสถิติเดิมของราชินีชาร์ลอตต์ พระชายาในพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งอังกฤษ อย่างไรก็ตามแม้จะทรงครองรักกับองค์กษัตริย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ แต่คาดว่าทางการอังกฤษจะไม่จัดพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ เนื่องจากเจ้าชายฟิลิปไม่ทรงโปรดพิธียุ่งยาก.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ