โพลล์ ระบุ ประชาชนห่วงการแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพลล์ ระบุ ประชาชนห่วงการแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและรัฐบาลไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมไม่เห็นด้วยที่จะโยกย้าย ปรับเปลี่ยน นายทหารหรือตำรวจระดับสูงในช่วงนี้ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อของคนไทย ภายหลังเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี เชียงใหม่ สุโขทัย และเพชรบุรี เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 1,439 ครัวเรือน ในวันที่ 17 เมษายน 2552 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า กลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ชุมนุมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เรียกร้องความเป็นธรรมสังคม มีเพียงส่วนน้อยต้องการใช้ความรุนแรง ขณะที่ ร้อยละ 73.2 เชื่อว่าการเสียชีวิตของประชาชนจากการชุมนุมประท้วงเกิดจากกลุ่มผู้ชุมนุมกระทำกันเอง ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 กังวลว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและรัฐบาลไม่เป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคม ในขณะที่ร้อยละ 20.3 ไม่กังวล และที่เหลือ ร้อยละ 13.2 ไม่มีความเห็น และเมื่อถามความเห็นต่อการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน นายทหารหรือตำรวจระดับสูงในช่วงเวลานี้ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เห็นว่า ฝ่ายการเมืองต้องเร่งแสดงให้เห็นว่ามีความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยในสังคมรักกัน