ผวจ.เชียงใหม่ พอใจการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พอใจการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าทุกปี นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ที่ผ่านมา แม้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่น้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองที่เกิดขึ้น แต่ก็รู้สึกพอใจที่นักท่องเที่ยวต่างมีความสุขที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงใหม่ โดยขอให้ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ใช้เหตุผลและสติในการรับฟังข่าวสารข้อมูลจากสื่อต่างๆ และปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยเฉพาะในภาวะที่บ้านเมืองกำลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้จากข้อมูลของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 ระบุว่า ความไม่สงบทางการเมืองและเหตุปิดถนนบริเวณแยกดอยติ ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปวันละ 15 ล้านบาท ขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5