สรุปผลช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ นครศรีธรรมราช เสียชีวิต 12 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 157 ราย ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบต. ตั้งด่านตรวจรวม 23 อำเภอ 68 จุดตรวจ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2552 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 134 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 157 ราย เสียชีวิต จำนวน 12 คน ผู้ชาย 9 คน หญิง 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิ๊คอัพ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนน อบต. ในหมู่บ้าน/ชุมชน รองลงมาถนนกรมทางหลวง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอเมือง จำนวน 49 ครั้ง รองลงมา อำเภอทุ่งสง จำนวน 19 ครั้ง มีอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 2 อำเภอ คือ อำเภอพระพรหม และอำเภอช้างกลาง สำหรับการเรียกตรวจรถตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ตลอดช่วง 7 วันอันตราย มีการเรียกตรวจพาหนะ 6 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 9,543 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,605 คัน รถปิ๊คอัพ 3,213 คัน รถเก๋ง รถแท็กซี่ 1,743 คัน รถตู้ 701 คัน รถโดยสาร 638 คัน สรุปเมื่อเปรียบเทียบ กับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 85 ครั้ง บาดเจ็บ 114 ราย เสียชีวิต 7 ราย ปี 2552 อุบัติเหตุเกิดขึ้น 134 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 157 ราย เสียชีวิต 12 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5 ราย