สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์สรายงานการสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลในปี 2551

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบินไขน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์สแถลงว่า บริษัทต้องประสบกับภาวะขาดทุนโดยสูญเสียรายได้ไปทั้งสิ้นจำนวน 15,300 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น สายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศซึ่งมีผลกำไรทั้งสิ้น 378,600 ล้านหยวนในปี 2550 แถลงว่ารายได้ของบริษัทลดลง 3.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนถึง 41,000 ล้านหยวนเมื่อปีที่แล้ว ในแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวานนี้กล่าวว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกทำให้ความต้องการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท.