สทท.เตรียมเสนอแนวทาง การเยียวยาสถานการณ์ ภายหลังยุติการชุมนุม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอแนวทาง และมาตรการเยียวยาสถานการณ์ ภายหลังยุติการชุมนุม นายกงกฤษ หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาสถานการณ์ท่องเที่ยว ให้นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ พิจารณาเพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีการชุมนุมอยู่บ้างในบางพื้นที่ ดังนั้นการออกไป Rosd Show เพื่อสร้างความมั่นใจควรรอให้มีความชัดเจนในเรื่องของความสงบ และควรใช้มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนไปยังตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย เช่น ตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาติดังกล่าว ที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ รัฐบาล ร่วมกับสทท.ในการเจรจากับทุกสายการบินให้ยังคงเส้นทางสายการบินมายังประเทศไทย โดยไม่ลดหรือยกเลิก พร้อมจัด Packang Amazing Thailand Grand Sales เข้ามาประเทศไทยโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้ มีแนวโน้มว่าสายการบินบางสาย เช่น โอเรียลแอร์ไลน์ ฮองกงเอ็กเพรส และดราก้อนแอร์ จะยกเลิกเที่ยวบินมายังประเทศไทย ร่วมทั้งขอให้รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ได้อนุมัติไว้แล้วออกไปจนถึงสิ้นปี 52 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และขอให้รัฐบาล ร่วมกับสมาคมประกันภัย ทำประกันให้นักท่องเที่ยว ในการชดเชยความเสียหาย ที่เกิดจากความวุ่นวายทางการเมือง ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ คาดว่าจะส่งผลยาวต่อไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 52 ทางภาคเอกชนจึงอยากให้ทางรัฐบาล เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยจัดหาสินเชื่อผ่อนปรนทั้งเงื่อนไขและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ให้มีการผ่อนชำระค่าภาษีต่างๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษี อบจ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินนำส่งประกันสังคม โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการได้มีการฝึกอบรมภายในธุรกิจเพื่อลดการเลิกจ้างแรงงาน และสนันสนุนการทำตลาดของภาคเอกชน โดยจัดงบอุดหนุนในการเข้าร่วมงานขายด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ภาคเอกชนขาดกำลังในการร่วมลงทุนน้อยลง