สธ.เตือนผู้สูงอายุเดินทางเลี่ยงนั่งกระบะรถ ชี้อาจทำให้กระดูกสันหลังทรุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้สูงอายุเดินทางเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระวังอุบัติเหตุ แนะเลี่ยงการนั่งท้ายรถกระบะ เนื่องจากหากได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆ อาจทำให้กระดูกสันหลังทรุดตัว นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน มีความเป็นห่วงความปลอดภัยจากการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากปริมาณรถจะมากกว่าช่วงปกติ จึงเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้นไปด้วย โดยกลุ่มที่น่าห่วงคือ ผู้สูงอายุ การเดินทางในฤดูร้อน ผู้สูงอายุควรมีการเตรียมตัวและมีข้อควรระวังหลายประการ ประการแรกคือ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง มักมีปวดปัสสาวะบ่อย ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาทางเดินปัสสาวะอักเสบติดเชื้อได้ ประการที่ 2 การเดินทางโดยรถยนต์ ผู้ขับขี่ซึ่งมักเป็นลูกหลาน ต้องระมัดระวังเรื่องความเร็วและการกระแทกกระเทือนของรถ หากมีผู้สูงอายุนั่งมาด้วย เนื่องจากถ้าอายุมากๆ อาจมีปัญหากระดูกเปราะบาง กระดูกพรุน โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงนั่งบริเวณกระบะของรถ เนื่องจากหากได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆ อาจทำให้กระดูกสันหลังทรุดตัวได้ นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อว่า ในรอบ 6 วันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทั่วประเทศมีรายงานผู้สูงอายุบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และนำส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 1,070 ราย มีทั้งอาการรุนแรงและไม่รุนแรง ซึ่งการรักษาพยาบาลค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 จะมีโรคประจำตัวที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคดังกล่าวจะมีผลต่อการรักษาด้วย โดยเฉพาะหากทำการผ่าตัด อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งในรายที่มีกระดูกหักจะต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าคนปกติ