เกาหลีใต้จะร่วมสกัดการลักลอบค้าอาวุธของเกาหลีเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกาหลีใต้ประกาศจะใช้มาตรการสกัดการลักลอบค้าอาวุธของเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือประกาศไม่เข้าร่วมการเจรจา 6 ฝ่าย และขู่ว่าจะเริ่มโครงการโรงงานนิวเคลียร์อีกครั้ง เกาหลีใต้ประกาศว่า จะเข้าร่วมความริเริ่มด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ หรือพีเอสไอ. ที่นำโดยสหรัฐและสมาชิกอีก 94 ประเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสกัดเรือเกาหลีเหนือที่แล่นเข้ามาในน่านน้ำ โดยจะตรวจสอบว่ามีการลำเลียงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับผลิตอาวุธทำลายล้างหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธของเกาหลีเหนือ.