ประชาชน เข้าสักการะกราบขอพรพระแก้วมรกตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชน เข้าสักการะกราบขอพรพระแก้วมรกต อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะที่บรรยากาศการเล่นสงกรานต์วันสุดท้ายทั่วกรุงเทพฯ มีสันมากกว่า 2 วันที่ผ่านมา บรรยากาศที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ตลอดทั้งวันนี้ (15 เม.ย.52) มีประชาชนจากทุกสารทิศทยอยเดินทางมาสักการะบูชาขอพรจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมือง กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และในวันนี้ได้มีพระราชพิธีสงกรานต์ด้วย ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนต่างนำรถกระบะบรรทุกถังน้ำออกมาร่วมเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในภาพรวมคึกคักขึ้นอย่างมาก หากเทียบกับช่วง 2 วันที่ผ่านมา หลังผ่านพ้นความตึงเครียดจากสถานการณ์การเมืองแล้ว