จ.นครนายก สรุปผล 7 วันระวังอันตราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สั่งเข้มงวดรถจักรยานยนต์ และการดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมสรุปผล 7 วันระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ (15 เม.ย.52) ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายวันชัย สุทธิวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 โดยได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานเข้มงวดผู้ใช้รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจจับผู้ขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ยังคงคึกคัก ตามสถานที่องเที่ยวต่างๆ ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นจำนวนมาก ส่วนการสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ของจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10 14 เมษายน 2552 ได้มีการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก 12 จุด และจุดตรวจรอง 27 จุด ได้มีการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 11,180 คัน ถูกดำเนินคดีแล้ว 65 คน พบผู้กระทำผิดดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ จำนวน 5 ราย ส่วนการเกิดอุบัติเหตุสะสมวันที่ 10 -14 เมษายน 2552 จำนวน 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา ร้อยละ 0 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 60 เป็นอุบัติเหติที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 90 ทั้งนี้ อุบัติเหตุร้อยละ 55 เกิดบนถนนทางตรง ส่วนใหญ่เดในช่วงเวลา 16.00 20.00 น. ส่วนผู้ที่กระทำผิดถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 3ม. 2ข. 1ร. ร้อยละ 67.69 ไม่มีใบขับขี่ หากพบเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม หมายเลข 1365 และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584