สหรัฐกล่าวว่าการประกาศใช้กฎหมายศาสนาในปากีสถานเป็นการขัดต่อสิทธิมนุษยชนและการปกครองแบบประชาธิปไตย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแถลงวานนี้ว่า ข้อตกลงที่ประธานาธิบดี อาซีฟ อาลี ซาร์ดารี ของปากีสถานได้ลงนามเพื่อให้บางพื้นที่ของปากีสถานใช้กฎหมายชาเรีย ซึ่งเป็นกฎหมายตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มีจุดประสงค์ที่จะปราบปรามกลุ่มตอลีบาน เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครองแบบประชาธิปไตย ข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปใช้กับเขตมาลาคานด์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 3,000,000 คน ในจังหวัดที่มีหุบเขาของเขตสวัตรวมอยู่ด้วย.