เทศบาลเกาะช้างพร้อมรับมือขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเกาะช้าง พร้อมรับมือขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายวินัย กาวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทผู้รับเหมาจัดการขยะบน อ.เกาะช้าง หมดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา และเทศบาลยังไม่สามารถหาผู้รับเหมารายชื่อได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บขยะบนเกาะช้างที่แต่ละวัน มีมากกว่า 25 ตัน ทำให้มีขยะตกค้างในช่วงแรก ทางเทศบาล ต.เกาะช้างจึงเข้ามาดำเนินการแทนก่อนที่จะมีการจ้างผู้รับเหมา และเมื่อทางเทศบาลได้ว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่ได้แล้วก็สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะได้ แม้จะยังมีปัญหาในระยะเริ่มต้นบ้าง แต่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้และต้องให้โอกาสกับผู้รับเหมารายใหม่ ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทางอำเภอเกาะช้างได้กำชับให้เทศบาลเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีของอำเภอเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ด้านนายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง กล่าวว่า ปัญหาขยะบนเกาะช้างขณะนี้ เทศบาลได้จ้างผู้รับเหมารายใหม่ที่มีประสบการณ์การกำจัดขยะมาแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นมีปัญหาขยะสด เพราะไม่มีผู้รับเหมาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่ขณะนี้ได้จัดจ้างแล้ว ซึ่งคงต้องให้เวลากับผู้รับเหมาชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารจัดการ ขณะที่ขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมาก ได้กำชับให้เทศบาล ต.เกาะช้างดูแลและให้ควบคุมผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่าให้มีปัญหากระทบกับการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง