อุบัติเหตุสงกรานต์ จ.ตรัง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ส่วนการท่องเที่ยวคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 53 ครั้ง ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะชายหาดปากเมงมีประชาชนหลั่งไหลกันไปเที่ยวอย่างเนืองแน่น ว่าที่ตระกูล โทธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้รายงานยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 เมษายนที่ผ่านมาว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 53 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บ 57 คน โดยอำเภอเมืองเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 22 ครั้ง บาดเจ็บ 25 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอห้วยยอดเกิด 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอำเภอนายโยง เกิด 5 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 5 ราย ส่วนอำเภออื่นๆ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 มาจากเมาสุรา รองลงมา ทัศนวิสัยไม่ดี และมีสิ่งกีดขวางตามลำดับ ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ มาจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 83 รองลงมาเป็นรถเก๋งและรถกระบะ ส่วนประเภทถนน ถนนกรมทางหลวงเกิดสูงสุด รองลงมาเป็นถนนในชุมชน และทางหลวงชนบท ตามลำดับ สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยว พบว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีทั้งภาคใต้และภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ชายหาดปางเมงของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีคนมาท่องเที่ยวและเล่นน้ำชายหาดกันอย่างเนืองแน่น จนทำให้รถติดตลอดแนวชายหาด ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ซึ่งวันนี้ (14 เม.ย.52) เป็นวันครบรอบ 2 ปี การเกิดอุบัติเหตุน้ำป่าไหลหลาก ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยกล้าที่จะท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกมากนัก