หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตัน ไทมส์ ประกาศจะสำรองพื้นที่ 1 หน้ากระดาษในเล่มเพื่อการรายงานข่าวของประชาชนทั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หนังสือพิมพ์เดอะ วอชิงตัน ไทมส์ ประกาศว่าจะสำรองพื้นที่ 1 หน้ากระดาษในเล่มเพื่อเสนอรายงานข่าวของประชาชนทั่วไป โดยนายจอห์น โซโลมอน บรรณาธิการบริหารของวอชิงตัน ไทมส์ กล่าวว่า มีประเด็นข่าวอีกมากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งทางหนังสือพิมพ์ไม่มีงบประมาณมากเพียงพอที่จะส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวได้ ดังนั้น คนในพื้นที่จึงสามารถเป็นผู้สื่อข่าวที่สามารถนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการจะคัดเลือกเรื่องราวที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และมีจริยธรรม.