เทศบาลเมืองแพร่ จัดประกวดซุ้มปี๋ใหม่เมืองชุมชนและเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองแพร่ จัดประกวดซุ้มปี๋ใหม่เมืองชุมชนและเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2552 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2552 จังหวัดแพร่ ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนแล้วนั้น ยังคงมีการจัดการประกวดตามประเพณีต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (14 เม.ย.52) ซึ่งชาวภาคเหนือถือเป็นวันเนาว์ หรือ วันเน่า ห้ามพูดจาหยาบคาย ห้ามทะเลาะวิวาท เพราะจะเกิดอัปมงคลไปตลอดปี ขณะเดียวกันยังเป็นวันเตรียมงาน หรือเตรียมข้าวของ ของคาวของหวาน เพื่อใช้ทำบุญในวันต่อไป ส่วนช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อกองรวมกัน ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแพร่จึงถือโอกาสในวันนี้ จัดให้มีการประกวดการก่อเจดีย์ทราย การตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ฐานของเจดีย์ทรายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร พร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยตุงอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีประกวดซุ้มปี๋ใหม่เมืองขึ้นด้วย โดยการประกวดซุ้มปี๋ใหม่เมืองชุมชนได้จัดสร้างขึ้นมีทั้งหน้าบ้านและที่วัด ประดับตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่น มีความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศปี๋ใหม่เมือง จัดให้มีการละเล่นแบบไทยหรือดนตรีพื้นบ้านด้วย