สถิติ 7 วันอันตราย จังหวัดแพร่ ยอดสะสมอุบัติเหตุ 42 ครั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติ 7 วันอันตราย จังหวัดแพร่ ยอดสะสมอุบัติเหตุ 42 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 48 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย นายอนุสรณ์ สวนจักร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 เมษายน 2552 จากการได้ตั้งด่านตรวจทั้ง 8 อำเภอ 24 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ 563 คน ตั้งแต่วันที่ 10-13 เมษายน 2552 มีอุบัติเหตุสะสมรวม 42 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสม 48 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 3 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถขณะเมาสุรา , ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ได้จัดทำก้าวต่อไป ความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ระมัดระวัง รักษาวินัย และมีความรับผิดชอบในความปลอดภัย โดยจัดทำป้ายเพิ่มบอกสัญญาณจราจร พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจหมุนเวียนไม่ประจำจุดอย่างต่อเนื่องด้วย