จีนยืนยันจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จีนยืนยันว่าจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวระบุว่าพลเรือนจีนจะได้รับการปกป้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น รวมทั้งการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสิทธิทางการเมืองมากขึ้น แผนดังกล่าวได้รับการเปิดเผยก่อนถึงครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมิน.