ปภ.แม่ฮ่องสอน นำรถฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ในเขตพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำรถออกฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนนหนทางและเพิ่มความชุ่มชื้นในเขตพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน แต่อากาศก็ยังร้อนระอุโดยทั่วไป นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมในการดูแลความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่นำรถฉีดน้ำออกปฏิบัติการในเขตพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่และให้ประชาชนคลายร้อนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ด้านความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานรต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน