ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุที่บุรีรัมย์ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 3 ในห้วง 7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุแล้ว 5 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ส่วนใหญ่ยังเกิดตามถนนในหมู่บ้าน ตำบล ขณะหลายหน่วยงานยังระดมเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจให้บริการ จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่สามในห้วง 7 วันระวังอันตราย มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วจำนวน 5 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ซึ่งส่วนมากยังพบว่าการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดตามถนนสายรองในหมู่บ้าน ตำบล มากกว่าถนนสายหลักหรือทางหลวง ถึงแม้ทางจังหวัดจะมีการระดมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. เทศบาล เข้ามาร่วมในการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนตามหมู่บ้าน ตำบล ทั้งจังหวัดมากกว่า 300 จุด เพื่อหวังลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ทั้งนี้ พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ขับขี่ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ ถึงแม้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องก็ตาม