จีนมีแผนจัดตั้งกองทุนมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จีนมีแผนจัดตั้งกองทุนมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า ของจีนจะประกาศในการประชุมสุดยอดอาเซียนในไทยที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะรวมถึงการให้สินเชื่อเป็นมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าแก่สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน.