วธ.แนะผู้ปกครองเป็นต้นแบบอนุรักษ์สงกรานต์ให้เด็ก จับมือ สธ.บรรจุหลักสูตรประเพณีไทยส่งเสริมให้เยาวชนเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมแนะผู้ปกครองเป็นต้นแบบอนุรักษ์สงกรานต์ให้เด็ก พร้อมจับมือกระทรวงศึกษาธิการเตรียมบรรจุหลักสูตรประเพณีไทยส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมและฝึกปฏิบัติจริง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของคุณค่าแก่นแท้ของสงกรานต์ โดยให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะวธ.รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นถึงความงดงามของสงกรานต์ ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงอยากให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เช่น การพาเด็กไปทำบุญตักบาตรที่วัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แต่งกายอย่างเหมาะสม หากเด็กได้เห็นแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะทำให้เด็กรู้วิธีการสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ดีงามไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ขณะเดียวกัน จะทำให้เด็กได้เข้าใจแก่นแท้ของวันสงกรานต์ด้วย นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการถึงการบรรจุหลักสูตร ประเพณีสำคัญ 12 เดือน ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้คุณค่าประเพณี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและได้ฝึกปฏิบัติจริง อาทิ ประเพณีสงกรานต์ เด็กจะต้องรู้ว่า เป็นวันปีใหม่ไทย ที่จะต้องบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่าเด็กจะต้องเข้าใจและปฎิบัติจริงได้ ก่อนที่ประเพณีสงกรานต์จะกลายเป็นเพียงเทศกาลสาดน้ำเท่านั้น