บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่เงียบเหงา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่เงียบเหงา ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมือง บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรง ประกอบกับกลุ่มเสื้อแดงได้ไปปิดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง โดยพบว่าบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยพบว่ารอบคูเมืองมีเพียงที่บริเวณข่วงประตูท่าแพที่มีการเล่นสงกรานต์คึกคัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเล่นสงกรานต์ โดยใช้ปืนฉีดน้ำใส่รถที่วิ่งผ่านไป-มา ขณะที่จุดสาธิตเล่นน้ำสงกรานต์สุภาพ ค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงผู้สาธิตเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ไม่มีนักท่องเที่ยว มีเด็กๆ ลงไปเล่นน้ำในคูเมืองประปราย ประกอบกับได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้สงกรานต์วันนี้ไม่คึกคัก ส่วนการจัดกิจกรรมที่จัดไว้รองรับนั้น มีอย่างหลากหลาย ที่วัดพันอ้น ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบจากพระเจดีย์องค์เดิมมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่วัดสวนดอกวรวิหารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจะนำไปบรรจุในหัวใจพระหมายเมืองที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มาให้ประชาชนได้สรงน้ำจนถึงวันที่ 18 เมษายนนี้ พรุ่งนี้ (12 เม.ย.52) เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ด้วย